X

Pressemeddelelser

Batterier kan afleveres i Telebutikken

3. september 1999

Falder man for en ny og smartere mobiltelefon, er det en god ide med det samme at aflevere batterierne fra den gamle mobiltelefon i Telebutikken. Havner telefonen nemlig i stedet i en skuffe - og senere i skraldespanden - kan den være en tikkende miljøbombe. Nogle batterier til mobiltelefoner indeholder nemlig nikkel, cadmium og andre stoffer, som er skadelige for miljøet, og skal derfor skaffes af vejen på en miljømæssig rigtig måde.

SamtligeTele Danmarks 54 telebutikker tager imod batterier fra kasserede mobiltelefoner, samt batterier fra telefoner, nummervisere og andet telegrej. Batterierne hentes i Telebutikkerne, sorteres og afhentes af et firma, som er miljøcertificeret og godkendt af Miljøstyrelsen til at håndtere nikkel-cadmium batterier. Firmaet sørger for at batterierne skaffes af vejen på en miljømæssig rigtigt måde.

Tele Danmark arbejder løbende med at udvikle og forfine sit affalds-styringssystem. I øjeblikket skaffer Tele Danmark årligt cirka 5500 tons affald af vejen på miljømæssig forsvarlig måde. Knap halvdelen af affaldet er papir, pap og brændbart materiale. Papir og pap leveres til genbrug. Elektronisk affald, for eksempel gamle telefoner og telefonanlæg, skilles ad og sorteres, således at miljøfarlige dele udtages og resten genbruges, i det omfang det er muligt.

Pressekontakt

TDC's pressesekretariat er åbent alle hverdage i tidsrummet 08.00 til 16.30. Du kan dog altid kontakte os døgnet rundt på 70 20 35 10.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte en af os direkte.

Pressesekretariatet kan ikke besvare kundehenvendelser.
Der henvises i stedet til 80 80 80 80.

TDC A/S
TDC Presse
Teglholmsgade 1, G-455
0900 København C

Tlf.: 70 20 35 10
Fax: 70 23 72 98
E-mail: tdcpresse@tdc.dk

  • TDC A/S
  • Teglholmsgade 1
  • 0900 København C
  • CVR: 14773908
  • tdc@tdc.dk